Nábor, přihláška, příspěvky

Zájemcům o cvičení stačí na první tréninky tepláky a tričko. Cvičí se naboso. Zájemci o cvičení se mohou kdykoli, zcela nezávazně, opakovaně a bez jakéhokoli předchozího ohlášení přijít podívat na naše tréninky. Věříme, že takto si i ti váhavější z Vás budou moci udělat nejlepší představu, co naše škola a naše bojové umění nabízí.

 


Kolín

První trénink po prázdninách bude v pondělí 3.9.2018 od 17:30 do 20:00 (skupina B od žlutého do zelenomodrého pásku, a skupina A od modréhopásku výše).

V pondělí 10.9.2018 od 17.00 hod. proběhne v tělocvičně II. ZŠ Kmochova (vchod zadem přes dvůr) náborová exhibice a nábor nových členů od šesti let až po dospělé. Začátek ukázky bude v 17:00.
Ve středu 12.9.2018 se bude konat náborová exhibice na náměstí v Kolíně.
První trénink nových členů bude v pondělí 17.9.2018 od 16:30 do 17:30. Cvičí se v teplácích a tričku. Tréninky náboru budou probíhat pravidelně každé pondělí a středu od 16:30 do 17:30. Pozor - příchod do tělocvičny je v 16:15, a staví se tatami.

Cvičit se bude v tělocvičně II. ZŠ Kmochova 943 (vchod přes dvůr z ulice Jaselské), Kolín II. Informace na tel.: 732 422 393

Nemohou-li se zájemci dostavit na první hodinu náboru, nebo se o náboru dozví později, až do konce října, eventuálně i později, pokud jsou odhodláni k individuálnímu dohnání náborové skupiny. Tito „opozdilci“ budou docházet na tréninky náboru, kde se jim po nezbytně nutnou dobu bude individuálně věnovat asistent trenéra. Jakmile zvládnou potřebné základní techniky budou se moci zařadit do hlavní skupiny náboru.


Příspěvky

Členský příspěvek se platí za pololetí, tedy za 5 měsíců září – leden, a  druhá platba únor – červen. Za jeden měsíc to činí 400,- Kč. Registrace a platba bude až po měsíci cvičení, kdy již zájemci mají možnost poznat, zda jim tréninky vyhovují a rozhodnout se, zda chtějí ve cvičení pokračovat. Tehdy také zaplatí první pololetí (včetně toho již toho „odvičeného“ prvního měsíce). Kromě toho se ještě platí členský příspěvek Českému svazu taekwondo ITF (svazová půlroční známka) ve výši 150,- Kč a jednorázový poplatek za vystavení průkazky je 50,- Kč.

 

Publikováno  June 28th, 2018